Giriş | CV | Kitaplar | Makaleler | Akademik Danışmanlıklar | Yayınlar | Medya | İletişim

Kitaplar

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut
5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu
ve İlgili Mevzuata Göre Yenilenmiş
Üçüncü Bası
Beta Yayınevi, İstanbul 2005 (XL+803 Sayfa)
ISBN 975-295-161-9

Önsöz İçindekiler

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Nur Centel/Hamide Zafer
Yenilenmiş Üçüncü Bası
Beta Yayınevi, İstanbul 2005 (XXXVIII+713 Sayfa)
ISBN 975-295-180-5

Önsöz İçindekiler

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Yazarlar: Nur Centel/Hamide Zafer
Editörler: Neval Okan/Ozan Ercan Taşkın/
Nazmiye Özenbaş Boydağ/Hakan Karakehya
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2005 (XV+312 Sayfa)
ISBN 975-06-0370-2

Ceza Hukuku Uygulamaları

Ceza Hukuku Uygulamaları

Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut
Beta Yayınevi, İstanbul 2003 (XVI+229 Sayfa)
ISBN 975-295-213-5

Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Ceza Muhakemesi Hukuku
Pratik Çalışma Kitabı

Nur Centel/Hamide Zafer
Beta Yayınevi, İstanbul 2003 (XI+247 Sayfa)
ISBN 975-295-212-7

Gerekçeli Karşılaştırmalı Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu

Gerekçeli Karşılaştırmalı Tablolu
Yeni Türk Ceza Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat


Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut
Dördüncü Bası
Beta Yayınevi, İstanbul 2005 (IX+1078 Sayfa).
ISBN 975-295-484-7

Önsöz İçindekiler

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Nur Centel
İkinci Bası
Beta Yayınevi, İstanbul 2002 (XXXV+784 Sayfa)
ISBN 975-295-161-9

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku
Nur Centel/Hamide Zafer
İkinci Bası
Beta Yayınevi, İstanbul 2003 (XXXIV+728 Sayfa).
ISBN 975-295-180-5

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Türk Ceza Hukukuna Giriş
Nur Centel
Beta Yayınevi, İstanbul 2001 (XXXIII+700 Sayfa).
ISBN 975-486-636-8

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Pratik Çalışma Kitabı

Sulhi Dönmezer/Feridun Yenisey/Nur Centel
Beta Yayınevi, İstanbul 1998 (426) Sayfa.

Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı

Ceza Muhakemesi Hukukunda
Hakimin Tarafsızlığı


Nur Centel
Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., İstanbul 1996 (XIV+156 Sayfa)
ISBN 975-376-111-2

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama

Ceza Muhakemesi Hukukunda
Tutuklama ve Yakalama


Nur Centel
Beta Yayınevi, İstanbul 1992 (XXXV+281 Sayfa)
ISBN 975-486-219-2

Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi

Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi

Nur Başar Centel
Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., İstanbul 1984 (XVI+199 Sayfa)